รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
151 หมู่ 2   ตำบลทองหลาง  อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170
เบอร์โทรศัพท์ 0898399219 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :