ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.83 KB 48570
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.72 KB 48584
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.69 KB 48623
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถรับส่งนักกีฬา ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.64 KB 48200
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสรับ-ส่ง นักเรียนแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 48300
๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.96 KB 48558
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 920.67 KB 48380
SAR-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 48250
SAR-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 48501
หลักเกณฑ์การย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.15 KB 48600