ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.83 KB 28
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.72 KB 29
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.69 KB 29
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถรับส่งนักกีฬา ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.64 KB 27
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสรับ-ส่ง นักเรียนแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 28
๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.96 KB 29
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 920.67 KB 29
SAR-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 59
SAR-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 85
หลักเกณฑ์การย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.15 KB 444