ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สมุดนิเทศ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 660.18 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สมุดเยี่ยม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.85 KB