ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document 1. ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.96 KB
Adobe Acrobat Document 2. ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสรับ-ส่ง นักเรียนแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.9 KB
Adobe Acrobat Document 3. ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.72 KB
Adobe Acrobat Document 4. ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.69 KB
Adobe Acrobat Document 5. ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.83 KB
Adobe Acrobat Document 6. ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถรับส่งนักกีฬา ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.64 KB
Adobe Acrobat Document 7. ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน ในโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.79 KB
Adobe Acrobat Document 1. ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.92 KB
Adobe Acrobat Document 2. ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตนท์ตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.59 KB
Adobe Acrobat Document 3. ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.51 KB
Adobe Acrobat Document 4. ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย ในโครงการงานโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.79 KB
Adobe Acrobat Document 5. ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมของสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.75 KB
Adobe Acrobat Document 6. ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมติดผนัง ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.63 KB
Adobe Acrobat Document 7. ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อในโครงการอบรมเจลล้างมือแอลกฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.2 KB
Adobe Acrobat Document 8. ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.02 KB
Adobe Acrobat Document 9. ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมโคจร ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305.51 KB