สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document 1. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม ปีพ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.99 KB
Adobe Acrobat Document 2. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปีพ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.66 KB
Adobe Acrobat Document 3. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีพ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.26 KB
Adobe Acrobat Document 4. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีพ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.38 KB
Adobe Acrobat Document 5. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม ปีพ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.83 KB
Adobe Acrobat Document 6. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปีพ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.53 KB
Adobe Acrobat Document 6. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปีพ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.53 KB
Adobe Acrobat Document 7. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.3 KB
Adobe Acrobat Document 8. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.12 KB
Adobe Acrobat Document 9. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.38 KB
Adobe Acrobat Document 10. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.23 KB
Adobe Acrobat Document 11. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.23 KB
Adobe Acrobat Document 12. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.22 KB
Adobe Acrobat Document 13. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.49 KB
Adobe Acrobat Document 14. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.56 KB
Adobe Acrobat Document 15. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.25 KB
Adobe Acrobat Document 16. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.46 KB
Adobe Acrobat Document 17. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.9 KB
Adobe Acrobat Document 18. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.61 KB
Adobe Acrobat Document 19. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.49 KB
Adobe Acrobat Document 20. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.21 KB
Adobe Acrobat Document 21. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.68 KB
Adobe Acrobat Document 22. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.3 KB
Adobe Acrobat Document 23. การจัดซื้อจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.77 KB
Adobe Acrobat Document 24. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.75 KB
Adobe Acrobat Document 25. การจัดซื้อจัดเช่า ประจำเดือน สิงหาคม ปีพ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.34 KB