รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร 1 )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.51 KB
Adobe Acrobat Document ผลการรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.2 KB