การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.27 KB
yesyesแบบประเมินประสิทธิภาพความโปร่งใส่และความสุจริตของสถานศึกษา