ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 !! (อ่าน 3860) 13 พ.ค. 63
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบรับสมัครออน (อ่าน 3655) 02 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ยุงลายกับไข้เลือดออก (อ่าน 3988) 06 มิ.ย. 62