ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 พฤษภาคม 2563 นี้ เริ่มเรียนออนไลน์ เรียนแบบไหน อย่างไร ผ่านช่องทางใด? ไม่มีจานดูได้ไหม จานทึบหรือ (อ่าน 382) 13 พ.ค. 63
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบรับสมัครออน (อ่าน 221) 02 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ยุงลายกับไข้เลือดออก (อ่าน 554) 06 มิ.ย. 62